Power2
POWER 2

  ВЪЗМОЖНОСТИ

- динамичен код
- предупредително и явно изключване на дефектна зона
- прекъсване на запалването
- вход за врати с отрицателно и положително задействане
- програмируемо време за централно заключване0,7/3,5сек.
- автоматично заключване/отключване на вратите при подаване/снемане от контакт
- светодиод с памет
- вграден двузонов ударен датчик
- вход за външен двузонов датчик
- три различни програмируеми звука на сирената
- тих тон за потвърждение на командите
- вградени релета за централно заключване
- допълнителен канал
- токов датчик
- активно активиране
-
работна температура от -20°C до -80°C

  ГАРАНЦИЯ 24 месеца!!!!!