Допълнителни модули
 
Допълнителен модул за управление на електрически стъкла
Допълнителен модул за управление на централно заключване