Autosec
 
  AUTOSEC - S3

  ВЪЗМОЖНОСТИ

- динамичен код
- външно реле за блокиране на запалването
- паника
- звукова сигнализация с мелодии
- светлинна сигнализация
- охрана на врати капаци
- канал за вдигане на ел.стъкла и пейджър
- двузонов шоков датчик
- управление на централно заключване
- вграден токов датчик

  
ГАРАНЦИЯ 24 месеца!!!!!