Apollo 7D
    APOLLO 7D

Apollo 7D е предназначена за охрана на малки обекти – апартаменти, магазини, офиси, складове
и други обекти с до 7 отделни зони.

- Процесорна алармена система със седем зони
- Вграден телефонен дайлер
- Честотно управляема сирена с четири вида алармен сигнал
- Кодова клавиатура с LED дисплей
- Контролен панел и двойнобрононирана сирена
- Функция паник и Auto Bypass
- Гонг зона и памет за последно алармено събитие
- Интерфейс за радио-СОТ и допълнителни сирени и лампи
- Захранващ блок и възможност за резервно захранване до 7,5 Ah
 
Инструкция за инсталация и уптреба