EDS-Trio
   EDS - 3000 (Trio)
 Външен датчик за обем - 90°, 15м комбиниран с микровълнов датчик
 Dual Quad PIR елемент
 K-band микровълнов датчик
 ASIC цифрова технология
 Елиминира домашни любимци до 55кг.
 IP 65 защита
 Възможност за промяна на насочеността на датчика спрямо основата
 
Инсталаторско ръководство-EN
Свободно изтегляне